Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

HACCP

HACCP je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Tento systém je založený na prevenci.

HACCP pro stravovací služby - je zakotven ve vyhlášce 137/2004 Sb. v platném znění

Nabízíme Vám nejen zavedení systému HACCP do Vaší provozovny, ale taktéž důkladné školení pro všechny příslušné pracovníky.

Díky školení získáte a více prohloubíte znalosti Vašeho personálu nejen v základních právních předpisech vztahujících se k potravinám, ale také v termínech a definicích vztahujících se k systému kritických bodů a na praktických příkladech a ukázkách Vás upozorníme na nejčastější nedostatky, které mohou být příčinou ohrožení zdravotní bezpečnosti Vašich výrobků.