Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

BOZP

Povinností zaměstnavatele, která bezprostředně souvisí s bezpečností práce, není jen označení nebezpečných míst a odstranění chyb s nimi souvisejících, ale také povinnost pořádat minimálně jednou ročně školení bezpečnosti práce pro své zaměstnance.

Zákon samotný ukládá přímo povinnost plnit úkoly související s bezpečností práce přímo všem vedoucím zaměstnancům.

Ti by potom měli dbát na to, aby se jejich podřízení nejen zúčastnili školení BOZP,ale aby také dodržovali zásady spojené se samotnou bezpečností práce.

Zajistíme a zrealizujeme pro Vaše zaměstnance školení BOZP.