Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Vzdělávání

Manažeři

Vedení lidí je vedle plánování, organizování a jiných manažerských funkcí nedílnou součástí manažerské práce. Můžete mít jasně definované cíle, propracovanou strategii a jasně nastavená pravidla, nicméně úspěch a efektivita Vašeho pracovního týmu bude vždy v rukou Vašeho managementu, jeho schopností vedení, motivace a organizace. 


Úspěch a autorita manažerů je založena na dvou základních předpokladech, jedná se o dovednosti vrozené a získané. Jsme tu proto, abychom pomáhali Vašim zaměstnancům osvojovat si dovednosti nové a rozvíjet ty získané.

Zaměstnanci

Je nutné si uvědomit, že v oboru gastronomie jsou Vaši řadoví zaměstnanci klíčovými hráči.  Právě oni jsou v bezprostředním kontaktu se zákazníkem a ovlivňují jeho zážitek z návštěvy, ať už se jedná o kuchaře, servírku, číšníka, barmana/ku či recepční.


Prohlubování jejich znalostí a dovedností Vám pomůže pozvednout úroveň služeb a navýšit prodej, čímž budete vynikat nad konkurencí.

HACCP

HACCP je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Tento systém je založený na prevenci.

HACCP pro stravovací služby - je zakotven ve vyhlášce 137/2004 Sb. v platném znění

Nabízíme Vám nejen zavedení systému HACCP do Vaší provozovny, ale taktéž důkladné školení pro všechny příslušné pracovníky.

Díky školení získáte a více prohloubíte znalosti Vašeho personálu nejen v základních právních předpisech vztahujících se k potravinám, ale také v termínech a definicích vztahujících se k systému kritických bodů a na praktických příkladech a ukázkách Vás upozorníme na nejčastější nedostatky, které mohou být příčinou ohrožení zdravotní bezpečnosti Vašich výrobků.

BOZP

Povinností zaměstnavatele, která bezprostředně souvisí s bezpečností práce, není jen označení nebezpečných míst a odstranění chyb s nimi souvisejících, ale také povinnost pořádat minimálně jednou ročně školení bezpečnosti práce pro své zaměstnance.

Zákon samotný ukládá přímo povinnost plnit úkoly související s bezpečností práce přímo všem vedoucím zaměstnancům.

Ti by potom měli dbát na to, aby se jejich podřízení nejen zúčastnili školení BOZP,ale aby také dodržovali zásady spojené se samotnou bezpečností práce.

Zajistíme a zrealizujeme pro Vaše zaměstnance školení BOZP.