Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Spolupráce s námi

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o naše služby, a proto chceme, aby byly co nejblíže Vašemu konkrétnímu businessu a vedly k Vaší absolutní spokojenosti.

 1. Vize, cíle a standardy
  První fáze spolupráce je zaměřena na formulaci Vašich představ o fungování Vašeho businessu, stanovení cílů a nastavení standardů, které považujete za klíčové, a které budou předmětem hodnocení.
 2. Vstupní audit
  Následně provedeme tzv. vstupní audit, abychom zjistili, do jaké míry Vaši zaměstnanci splňují Vaše očekávání, bez toho aniž by věděli, že jejich práce je předmětem podrobné analýzy.
 3. Detailní školení Vašeho teamu
  Abyste mohli plně těžit z výhod, které naše služby poskytují, musí i Váš team vědět, do jakého projektu je zapojen a co vše to pro něj obnáší. Detailní zaškolení a prezentace proběhne v naší režii.
 4. Vzdělávání
  K rozvoji a vzdělávání nabízíme řadu školení jak v rámci naší společnosti, tak za pomoci externích firem.
 5. Mystery shopping
  Samotný kontrolní nákup probíhá jednou měsíčně v náhodně stanoveném termínu. Součástí reportu je účet z pokladny a případně i audio-nahrávka, aby nebylo nejmenších pochyb o provedené návštěvě a jejím hodnocení.
 6. Divoká karta
  Dvakrát do roka přicházíme s tzv. divokou kartou, kdy je návštěva v některém z měsíců uskutečněna ještě jednou
  .