Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Podpora prodeje

Jsme si vědomi toho, že obstát na poli konkurence, je v dnešní době stále obtížnější. Nejenom kvalita služeb, ale i umění prodeje Vašich zaměstnanců Vám pomůže získat konkurenční výhodu.

Up-selling a cross-selling

Obě tyto aktivity mají stejný cíl. Navýšit výslednou objednávku zákazníka. V případě up-selling se jedná o prodejní techniku, kde se prodejce (číšník/servírka/zaměstnanec recepce a rezervací) snaží nabídnout zákazníkovi kvalitativně lepší a zároveň dražší položky z menu, zatímco cross-selling je založen na doplňkovém prodeji. Tedy objedná-li si zákazník dezert, měla by mu být automaticky nabídnuta káva nebo dobrý koňak apod. Pochopitelně ne každý si objedná vše, co je mu doplňkově nabídnuto. Ovšem samotná nabídka a technika sugestivního prodeje zvyšuje pravděpodobnost úspěšného navýšení objednávky.

Jsme připraveni tyto a jiné dovednosti u Vašich zaměstnanců rozvíjet.