Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Identita podniku

Budování profesionální image je poměrně složitý proces vnějšího vystupování společnosti vůči svým zákazníkům a zároveň i vnitřního vystupování vůči svým zaměstnancům.

Jedná se o soubor detailů, které organizaci a její prvky spojují a současně ji odlišují od ostatních. Je důležité, aby tyto jednotlivé prvky korespondovaly se stanoveným stylem a směrem, kterým se Váš podnik ubírá.

Rádi budeme s Vámi tuto problematiku konzultovat a nabídneme Vám i pomoc při realizaci tak, abyste byli silnými hráči na trhu.