Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Nabídka služeb

Co je to mystery shopping?

Mystery shopping nebo také mystery customer je anglický ekvivalent pro tajný nákup nebo tajného zákazníka. Jedná se o velice efektivní nástroj průzkumu trhu nebo také interního auditu služeb, které daná společnost poskytuje. Jako velice užitečný nástroj zpětné vazby je používán již od 40. let 20. století a v současné době je používán většinou renomovaných společností.

Účelem tajného nákupu a tajného zákazníka je sběr informací týkajících se samotného nákupu, vstřícnosti, odbornosti a profesionality personálu, hodnocení prostředí a celkového zážitku z poskytnuté služby.

Tajný zákazník je proškolený profesionál, který se nijak neliší, nikdo jej nerozpozná, má stejné potřeby, stejné dotazy, vyžaduje stejnou pozornost jako běžný zákazník, s tím rozdílem, že pracuje pro Vás a pečlivě zaznamenává každý detail návštěvy.

Hodnocení


Kvalitně vypracovaný dotazník a podrobný report je základní předpoklad k tomu, abyste z našich služeb vytěžili maximum.


Před samotným spuštěním naší služby s našimi klienty velice úzce spolupracujeme, abychom vytvořili dotazník, který je přesně ušitý na míru jejich podniku tak, aby z našeho reportu získali přesně ty informace, které jsou pro jejich business důležité.


Vlastní hodnocení je založeno na odpovědích typu ANO/NE, přičemž jednotlivé otázky jsou obodované dle důležitosti.

Výsledné hodnocení je vypočítáno pomocí váženého průměru a je vyjádřeno procentuální úspěšností poskytnuté služby. Zpravidla též indikuje přijatelnost poskytnuté služby podle předem nastavených hodnot - např. EXCELENTNÍ / PŘIJATELNÉ / NEPŘIJATELNÉ


Závěr dotazníku obsahuje několik otevřených otázek, které ovšem nejsou bodově hodnoceny. Odpovědi na tyto otázky vyjadřují potom subjektivní názor na celkový zážitek ze služby, která byla tajnému zákazníkovi poskytnuta.

Průkaznost

Základním důkazem o provedeném mystery shoppingu je účtenka nebo hotelový účet, které jsou v naskenované podobě nedílnou součástí reportu.


V závislosti na Vašich potřebách jsme schopni pořizovat i audio-nahrávky, které samozřejmě detailně popisují průběh celé návštěvy a slouží jako nástroj zpětné vazby i nám. V případě používání audio-nahrávek je ovšem nutné doplnit pracovní smlouvy Vašich zaměstnanců v tom smyslu, že mohou být během výkonu své práce monitorováni.

Reporty

Vypracované reporty jsou velice přehledné a jasné, tak abyste během několika chvil získali představu o tom, jak si tým Vašich pracovníků vedl při provedeném mystery shoppingu. Ovšem k tomu, aby námi poskytované služby byly pro Váš business maximálním přínosem, je podrobnější analýza a práce s reporty a s personálem samozřejmě nezbytná. 

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce, pak jsme schopni analyzovat a sledovat:

  • Trendy úrovně Vámi poskytovaných služeb
  • Práci a úspěšnost jednotlivých zaměstnanců
  • Konkrétní oblasti servisu

Vzdělávání

Investice do vzdělávání zaměstnanců nejsou všeobecně populární, kvůli jejich obtížné změřitelnosti návratnosti, nicméně většina renomovaných firem si jejich nutnost uvědomuje a do vzdělání svých zaměstnanců vkládá značné finanční prostředky. V současné moderní době si tuto nutnost uvědomuje i řada menších firem a snaží se ze svých zaměstnanců udělat odborníky v daném oboru a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost. To platí i v oboru gastronomie a hotelnictví.

S pomocí našich partnerů Vám můžeme nabídnout školení pro řadové zaměstnance počínaje someliérskými kurzy přes nejrůznější gastronomické kurzy až po kurzy umění prodeje, současně pak i školení pro Váš management.

Vzdělávejte systematicky svůj team zaměstnanců, který Vám na oplátku svou odborností a profesionalitou pomůže vynikat nad ostatními a zvyšovat Vaše zisky. 

Pokladní systémy

Součástí naší nabídky služeb jsou i pokladní systémy zejména z toho důvodu, že kvalitní přehled o prodeji, efektivní řízení zásob a motivace zaměstnanců založená na sledování jejich prodejní výkonnosti, se bez těchto softwarů neobejde. Kvalitní pokladní systémy našeho partnera Vám umožní:

  • Rychlou a přehlednou obsluhu
  • tvorbu kalkulací receptur a sledování marží
  • výpočty cost of sales
  • evidenci pohybu skladových zásob
  • přehled o tržbách a prodejnosti zboží
  • konkrétní prodeje jednotlivých zaměstnanců
  • možnost vzdáleného přístupu přes internet aj. výhody

Identita podniku

Budování profesionální image je poměrně složitý proces vnějšího vystupování společnosti vůči svým zákazníkům a zároveň i vnitřního vystupování vůči svým zaměstnancům.

Jedná se o soubor detailů, které organizaci a její prvky spojují a současně ji odlišují od ostatních. Je důležité, aby tyto jednotlivé prvky korespondovaly se stanoveným stylem a směrem, kterým se Váš podnik ubírá.

Rádi budeme s Vámi tuto problematiku konzultovat a nabídneme Vám i pomoc při realizaci tak, abyste byli silnými hráči na trhu.

Poradenství v řízení podniku

Tato část se pro Vás připravuje.

Děkujeme za pochopení.

Podpora prodeje

Jsme si vědomi toho, že obstát na poli konkurence, je v dnešní době stále obtížnější. Nejenom kvalita služeb, ale i umění prodeje Vašich zaměstnanců Vám pomůže získat konkurenční výhodu.

Up-selling a cross-selling

Obě tyto aktivity mají stejný cíl. Navýšit výslednou objednávku zákazníka. V případě up-selling se jedná o prodejní techniku, kde se prodejce (číšník/servírka/zaměstnanec recepce či rezervací) snaží nabídnout zákazníkovi kvalitativně lepší a zároveň dražší položky z nabídky, zatímco cross-selling je založen na doplňkovém prodeji. Tedy objedná-li si zákazník dezert, měla by mu být automaticky nabídnuta káva nebo dobrý koňak apod. Pochopitelně ne každý si objedná vše, co je mu doplňkově nabídnuto. Ovšem samotná nabídka a technika sugestivního prodeje zvyšuje pravděpodobnost úspěšného navýšení objednávky.

Jsme připraveni tyto a jiné dovednosti u Vašich zaměstnanců rozvíjet.