Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Průkaznost

Základním důkazem o provedeném mystery shoppingu je účtenka nebo hotelový účet, které jsou v naskenované podobě nedílnou součástí reportu.


V závislosti na Vašich potřebách jsme schopni pořizovat i audio-nahrávky, které samozřejmě detailně popisují průběh celé návštěvy a slouží jako nástroj zpětné vazby i nám. V případě používání audio-nahrávek je ovšem nutné doplnit pracovní smlouvy Vašich zaměstnanců v tom smyslu, že mohou být během výkonu své práce monitorováni. Návrhy dodatků k pracovním smlouvám máme pro Vás k dispozici.