Přejete si:

Objektivní zpětnou vazbu?
Zvyšovat kvalifikovanost Vašich zaměstnanců?
Získat konkurenční výhodu?

Kontaktujte nás:
T: +420 606 716 254
E:info@mysterydiner.cz

Hodnocení

Kvalitně vypracovaný dotazník a podrobný report je základní předpoklad k tomu, abyste z našich služeb vytěžili maximum.

Před samotným spuštěním naší služby s našimi klienty velice úzce spolupracujeme, abychom vytvořili dotazník, který je přesně ušitý na míru jejich podniku tak, aby z našeho reportu získali přesně ty informace, které jsou pro jejich business důležité

Vlastní je hodnocení založeno na odpovědích typu ANO/NE, přičemž jednotlivé otázky jsou obodované dle důležitosti.

Výsledné hodnocení je vypočítáno pomocí váženého průměru a je vyjádřeno procentuální úspěšností poskytnuté služby. Zpravidla též indikuje přijatelnost poskytnuté služby podle předem nastavených hodnot - např. EXCELENTNÍ / PŘIJATELNÉ / NEPŘIJATELNÉ

Závěr dotazníku obsahuje několik otevřených otázek, které ovšem nejsou bodově hodnoceny. Odpovědi na tyto otázky vyjadřují potom subjektivní názor na celkový zážitek ze služby, která byla tajnému zákazníkovi poskytnuta.